Veelgestelde vragen

Op deze pagina vindt u de meest gestelde vragen. Mocht u een andere vraag hebben, neem dan gerust contact met ons op.

Testamantvisie is een dienstverlener die klanten informeert en helpt bij het goed organiseren van de erfenis. Testamentvisie vindt dat (bijna) iedereen een (levens)testament nodig heeft. Daarom geeft Testamentvisie gratis voorlichting. Dat doen we op een heldere en eenvoudige manier zodat iedereen dit begrijpt.

Ziet u door de bomen het bos niet meer? Er is volop informatie voorhanden over nalatenschap. Ook zijn er tal van brochures. Toch is het vaak moeilijk te begrijpen wat er nu precies staat. Wij vinden dat dat anders kan en moet. Testamentvisie maakt het eenvoudig en persoonlijk. Wij ondersteunen u bij het maken van belangrijke keuzes voor u en uw gezin en leggen in begrijpelijke taal uit wat de mogelijkheden zijn.

Testamentvisie zegt wat het doet, doet wat het zegt en laat ook zien wat zij zegt en doet. Daarbij hanteren we bij iedere klant eenzelfde stappenplan:

  • Tijdens een vrijblijvend en kosteloos gesprek bij u thuis, brengen we uw persoonlijke situatie in kaart
  • We verzorgen een gespreksverslag in eenvoudige taal
  • Wij zijn gedurende het hele traject uw contactpersoon en maken een samenvatting voor de notaris
  • Wij gaan samen met u naar de notaris en doorlopen alle besproken punten
  • Wij controleren uw conceptakte
  • Wij staan voor u klaar voor vragen en onduidelijkheden

Wilt u na het vrijblijvende gesprek gebruik maken van de diensten van Testamentvisie, dan tekent u een opdracht tot dienstverlening (OTD). Hierin staat precies omschreven wat Testamentvisie voor u doet en wat u van ons mag verwachten.

FES Federatie Erfrecht Specialisten veelgestelde vragen

Testamentvisie is aangesloten bij de FES, de Federatie voor Erfrecht Specialisten. Het doel van de FES is dat iedere Nederlander een actueel, deskundig en compleet erfrechtadvies krijgt. De bestuursleden van de stichting zorgen dat de kwaliteit van het FES-Keurmerk wordt gewaarborgd met een onafhankelijk examen. Zij toetsen periodiek of de leertermen aansluiten bij de huidige wet- en regelgeving en zetten hun kennis en netwerk actief in om het kennisniveau van de stichting te waarborgen.

Meer informatie vindt u op www.keurmerkfes.nl

Testamentvisie brengt alle administratieve zaken onder bij Erfrechtplan. Erfrechtplan bewaart uw persoonlijke gegevens (NAW) om u in de toekomst goed te informeren over eventuele wijzigingen. Het opslaan van uw persoonlijke gegevens gebeurt in een speciale omgeving die door Microsoft beschikbaar is gesteld. Erfrechtplan voldoet aan de strikte regels rondom de AVG.

De kosten van een testament zijn niet fiscaal aftrekbaar.

We hebben in Nederland het wettelijk erfrecht, de manier waarop uw vermogen verdeeld wordt, mocht u geen testament hebben. De wet beschermt in eerste instantie de huwelijkspartner/geregistreerd partner. Daarna komen de kinderen aan bod. Dit geldt niet voor samenwonenden, ook niet als er een samenlevingscontract is.

Mocht u dit anders geregeld willen hebben, dan zult u een testament moeten opstellen. Wat zonder testament ook niet geregeld is zijn de fiscale mogelijkheden. Met een goed en actueel testament kunt u flink erfbelasting besparen. Voor echtparen zonder kinderen en alleenstaanden zijn er weer andere aspecten die van belang zijn. Laat u daarom geheel vrijblijvend eens voorlichten in een kosteloze afspraak of stel uw vraag via het contactformulier.

Een levenstestament is eigenlijk een volmacht. Hierin geeft u uw nabestaanden de bevoegdheid om over uw vermogen te beschikken. Zij kunnen alle zaken blijven regelen, mocht u wilsonbekwaam worden. Denk hierbij aan de verkoop/aankoop van een woning, het beheer over uw bankrekeningen en allerlei andere zaken. Hiermee voorkomt u dat een bewind moet gaan aanvragen bij de rechtbank.

Ook op medisch gebied kunt  u een volmacht geven aan uw nabestaanden. Zo kunnen zij voor u medische beslissingen nemen, mocht u dit zelf niet meer kunnen.

Daarnaast kunt u uw wensen met betrekking tot niet reanimeren, behandelverbod en euthanasie op laten nemen.

U kunt uw kleinkinderen in uw testament een legaat geven. Dit is een bedrag, een percentage van uw nalatenschap of een goed dat na uw overlijden dus voor uw kleinkind bestemd is. Voor de erfbelasting is dit ook nog eens gunstig, want ieder van uw kleinkinderen heeft dezelfde erfbelastingvrijstelling als uw kinderen, ruim € 21.000.