TESTAMENTVISIE

Wij maken het testament voor u gemakkelijk

Onze visie

Slecht 40% van de Nederlanders heeft een testament. Meer dan de helft van deze 40% heeft een verouderd testament. Het aantal mensen dat geen levenstestament heeft is nog veel groter. De reden van dit beperkte aantal ligt in het feit dat veel mensen denken geen testament nodig te hebben. De werkelijkheid is toch iets complexer. Met name op het gebied van het betalen van erfbelasting valt er met een goed en actueel testament veel te halen. Daarnaast is het niet vanzelfsprekend dat uw partner of uw kinderen kunnen beslissen over uw vermogen als er geen levenstestament is.

Velen stellen het inwinnen van advies uit, soms zelfs jaren. Ook vindt men de stap naar de notaris vaak erg groot. Testamentvisie vindt het belangrijk dat de materie rondom testamenten voor iedereen makkelijk bereikbaar is. Daarom komen wij bij u thuis aan de keukentafel uw wensen en behoeften inventariseren. Wij leggen in begrijpelijke taal het één en ander uit en bespreken de voor- en nadelen met u. Wij nemen hier ruim de tijd voor. Dit bezoek is geheel vrijblijvend en kosteloos.

En mocht u overgaan tot het op laten maken van uw testamenten door de notaris dan ontvangt u een uitgebreid rapport in begrijpelijke taal en begeleiden wij u van het begin tot het eind.

Ons doel:
Wij maken het testament voor u gemakkelijk!

4,9 uit 5,0 (81 Google-reviews)
5/5
Testamentvisie ouder stel

De kracht van Testamentvisie

Testamentvisie gelooft in de noodzaak van een testament voor bijna iedereen. Wij geloven dat iedereen de materie rondom testamenten kan begrijpen, als het maar eenvoudig uitgelegd wordt. Testamentvisie heeft een samenwerkingsverband met Erfrechtplan. Bij Erfrechtplan zijn zo’n 35 erfrechtspecialisten aangesloten en heeft hiermee aan landelijke dekking. Daarnaast is er een samenwerking met ruim 85 notarissen in het hele land. Testamentvisie verzorgt samen met Erfrechtplan gratis lezingen in het hele land. Wij beloven een eerlijk en transparant advies zodat u op basis van dit advies zelf kunt bepalen of een testament iets voor u toevoegt of niet. Daarom is ons adviesgesprek ook altijd gratis.

Onze werkwijze

1. Vrijblijvend gesprek

In dit gesprek (eventueel vooraf gegaan door een lezing) bespreken wij het Nederlands erfrecht, bekijken uw huidige situatie en de mogelijkheden die er zijn. Dit gesprek is geheel kosteloos en vrijblijvend.

2. Gespreksverslag

Wij hebben uw wensen vertaald in een uitgebreid en makkelijk leesbaar gespreksverslag. Indien gewenst wordt dit gespreksverslag persoonlijk met u doorgenomen of vindt er nog een gesprek bij de notaris plaats.

3. Concept testament

Al uw wensen zijn vanuit het gespreksverslag vertaald in concept testamenten. Wij nemen deze voor u door, zodat we zeker weten dat alle wensen aanwezig zijn in de testamenten.

4. Tekenen bij notaris

Als u akkoord bent met de concept testamenten plannen we samen een vervolgafspraak bij de notaris. Tijdens deze afspraak worden de testamenten nog eens doorgenomen en ondertekent.

5. Nazorg

Wij vinden het belangrijk dat u na het tekenen van de testamenten er niet alleen voor staat. Daarom kunt u bij vragen in de toekomst en bij overlijden contact met ons opnemen, zonder dat daar gelijk kosten aan zitten.

Persoon achter Testamentvisie?

Cor Duijm (1965) is jarenlang Financieel Planner geweest bij verschillende banken. Tijdens dit werk is hij in aanraking gekomen met zaken omtrent testamenten, volmachten en nalatenschappen. Deze onderdelen hadden destijds al zijn grote interesse en daarom is hij zich hierin gaan specialiseren. Op dit moment richt hij zich volledig op de advisering in testamenten en de begeleiding bij de afhandeling van nalatenschappen. Hij heeft hiervoor de opleiding tot Estate Planner (Erfrechtspecialist) afgerond. Hij haalt zijn voldoening uit het makkelijk maken van materie dat door veel mensen als moeilijk ervaren wordt. Hierbij haalt hij de zaken die besproken worden naar de praktijk en geeft aan wat voor gevolgen dit heeft. Daarnaast maakt hij het de mensen makkelijk en neemt hij alle werkzaamheden uit handen.