Een testament moet voor iedereen te begrijpen zijn

Testamentvisie wil dat iedereen de materie rondom (levens)testamenten begrijpt. Daarom organiseert het gratis lezingen en adviesgesprekken. Mocht u overgaan tot het opmaken van uw testamenten dan begeleiden wij u van A tot Z.
Wij maken het u makkelijk en nemen u al het werk uit handen en gaan met u mee naar de notaris.

pexels-yan-krukov-6818302

1. Vrijblijvend gesprek

Veelal gaat er aan het eerste vrijblijvende en kosteloze gesprek een lezing vooraf. Dit is niet noodzakelijk. In dit gesprek bespreken wij in eerste instantie het wettelijk erfrecht. Wat gebeurt er als u overlijdt en geen testament heeft en hoeveel erfbelasting is er verschuldigd? Vervolgens kijken wij wat uw wensen zijn en gaan vanuit deze wensen uw testament optimaliseren voor de erfbelasting en de bijdrage voor de zorg.

Mocht u al een testament hebben dan nemen wij deze samen door. Tevens informeren wij u over de voordelen van een levenstestament en van de mogelijkheden van schenken. Voor dit gesprek nemen wij ongeveer twee uur de tijd.

2. Gespreksverslag

Als wij de testamenten voor u op mogen maken ontvangt u van ons een uitgebreid gespreksverslag. In dit gespreksverslag leest u alle zaken met betrekking tot uw testament terug. Mede door gebruik te maken van grafieken en tabellen en het te schrijven in eenvoudige taal, is het verslag makkelijk leesbaar en kan het ook gebruikt worden als naslagwerk in de toekomst.

Als u dat wenst komen wij het gespreksverslag nog eens samen met u doornemen. De praktijk leert echter dat dit vaak niet nodig is. Ook een extra gesprek met de notaris behoort tot de mogelijkheden. 

Testamentvisie Opa en Oma met kleinkinderen

3. Concept testament

Enkele dagen na ontvangst van het gespreksverslag ontvangt u de concepttestamenten. Deze concepten zijn minder makkelijk te lezen dan het gespreksverslag. Dit komt doordat alle zaken die opgenomen worden wel juridisch dichtgetimmerd moeten worden. Wij maken het u echter makkelijk door deze concepten voor u te controleren of alle zaken die besproken zijn ook daadwerkelijk wel zijn opgenomen. Uiteraard controleert u deze zelf ook nog. 

Na goedkeuring zijn de testamenten klaar om getekend te worden bij de notaris.

4. Tekenen bij de notaris

Zo’n drie à vier weken na het eerste gesprek kunnen de testamenten getekend worden bij de notaris. De notaris neemt in het kort nog eens het erfrecht en uw wensen met betrekking tot het testament door en gaat vervolgens over op het doornemen van de testamenten. Hij leest niet het hele testament voor, maar geeft per alinea een uitleg wat er staat en wat dit voor u betekent.

Tot slot tekent u de testamenten en borgt u hiermee dat uw nalatenschap en uw levenstestament naar uw wensen en afspraken wordt geregeld. U ontvangt zelf ook een exemplaar van uw testament.

Testamentvisie 55 plus stel

5. Nazorg

Na het tekenen van de testamenten staat u er niet alleen voor!

Heeft u in de toekomst vragen over uw testament of over bijvoorbeeld het doen van een schenking, neem dan contact met ons op. Hier zijn geen kosten aan verbonden. Ook bij overlijden of opname in een verpleeghuis neemt u contact met ons op. Wij helpen u met de mogelijkheden die er zijn en de keuzes die er gemaakt kunnen worden. Wanneer er zaken vastgelegd moeten worden en hieraan kosten verbonden zijn, dan hoort u dat altijd vooraf. 

Ook achteraf maken wij het u gemakkelijk.